اویل پرشر P45NCA -12C

 

 

کنترل کننده P45 فشار کم روغن را برای کمپرسور های خنک کننده تنطیم می کندهمچنین فشار روغن خالص موجود برای انتقال را از طریق روان کاری اندازه گیری می کند یک رله تاخیری ( ۱۲۰ ثانیه ای ) برای دمای محیط ساخته شده در زمان برای دمای محیط اجازه این را می دهد که فشار در هنگام شروع و تلفات کوتاه مدت در طول چرخه ی اجرا تنظیم شود.

 

 

سفارش محصول