روغن های سیستم های برودتی سانیسو در دسته‌ی SL و GS تقسیم می‌شوند.

روغن POE سانیسو (SL):

 

این روغن ها بر پایه ی پلی اولستر (Polyol ester) بوده و سازگار با مبردهای جدید مانند R134a و ۴۰AA هستند که در سیستم های برودتی و تهویه مطبوع کاربرد دارند.

این روغن‌ها در انواع SL22, SL32, SL46, SL68, SL100, SL170, SL220 موجود هستند.

 

روغن Mineral سانیسو (GS) :

 

این روغن ها نفتتیک (naphthenic) بوده و در در انواع ۳GS, 4GS, 5GS موجود بوده و سازگار با مبردهای R22 R12, R512 و … هستند. این روغن ها نیز در سیستم های برودتی و تهویه مطبوع بکار می روند.