با عرض سلام و خیر مقدم خدمت عزیزان محترم

نحوه ی ترخیص کالا توسط ما به شرح ذیل خدمتتان اعلام می گردد:

  1. تماس با نماینده شرکت و گرفتن اطلاعات مربوط به تحویل گرفتن بار در کشور مبداء.
  2. تحویل بار به نماینده شرکت و گرفتن مدارک تحویل کالا در مبداء
  3. گرفتن زمان بارگیری کانتینر توسط کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران 
  4. تحویل بار به کشتی رانی جمهوری اسلامی
  5. رسیدن بار به بندر های گمرکی 
  6. گرفتن ترخیصیه و گرفتن مجوز لازم برای شروع عملیات گمرکی 
  7. آغاز مراحل گمرکی
  8. انجام مراحل و تشریفات گمرکی
  9. خروج بار از گمرک
  10. تحویل بار به مشتریان

با تشکر