های اند لو (P70MA-1C)

 

P70 کنترل فشار یکنواخت و دوگانه در برنامه های تجاری تهویه مطبوع و تبرید استفاده می شود.

کنترل ها می توانند با مبرد R-12، R-22، R-500، یا R-502 مورد استفاده قرار گیرند. مدل های خاص برای برنامه های آمونیاک نیز موجود است.

مشخصات فنی :

  • High Pressure Diff. PSIG: Lock-Out
  • High Range PSIG: 100 to 500
  • Low Pressure Diff. PSIG: 7 to 50
  • Low Range PSIG: 20″ to 100″

سفارش محصول