MP 55 اویل پرشر

کنترل کننده های دیفرانسیل فشار روغن MP 54 و MP 55 برای حفاظت از کمپرسورهای خنک کننده در مقابل فشار کم روغن استفاده می شوند.این کنترل ها با HCFC و مبرد های HFC غیر قابل اشتعال سازگار است.

 

سفارش محصول