MT 100 -4VM

 

 

 با مبرد R22
کمپرسورهای سانتریفیوژ   MT Danfoss برای تبرید
مناسب برای اواپراتور با دمای تبخیر متوسط ​​و بالا.

سیستم ها آنها اطلاعات لازم را  در مورد ایمنی و استفاده مناسب از این محصول ارائه می دهند.

 

 

سفارش کالا